26/09 Nhân đức đơn sơ

26/09/2022 – THỨ HAI TUẦN 26 TN

Th. Cốt-ma và Đa-mi-a-nô, tử đạo

Lc 9,46-50

NHÂN ĐỨC ĐƠN SƠ

“Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” (Lc 9,48)…

25/09 Lấp đầy vực thẳm

25/09/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – C

Lc 16,19-31

LẤP ĐẦY VỰC THẲM

“Con ơi, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn…

24/09 Sao không dám nói

24/09/2022 – THỨ BẢY TUẦN 25 TN

Lc 9,43b-45

SAO KHÔNG DÁM HỎI?

Các ông không hiểu lời đó… Nhưng các ông sợ không dám hỏi Người về điều ấy. (Lc 9,45)

Suy niệm: Chúa…

23/09 Đối với bạn Đức Giê-su là ai?

23/09/2022 – THỨ SÁU TUẦN 25 TN

Th. Pi-ô Pi-ét-ren-xi-na, linh mục

Lc 9,18-22

ĐỐI VỚI BẠN, ĐỨC GIÊ-SU LÀ AI?

“Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” (Lc 9,20)

Suy niệm: Nếu có…

22/09 Người này là ai?

22/09/2022 – THỨ NĂM TUẦN 24 TN

Lc 9,7-9

NGƯỜI NÀY LÀ AI?

Vua Hê-rô-đê nói: “Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm gặp Chúa Giê-su.” (Lc…

21/09 Không ngại dấn thân

21/09/2022 – THỨ TƯ TUẦN 25 TN

Th. Mát-thêu, tông đồ Mt 9,9-13

KHÔNG NGẠI DẤN THÂN

“Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quan tội lỗi?” (Mt 9,11)…

20/09 Đem ra thực hành

20/09/2022 – THỨ BA TUẦN 25 TN

Th. An-rê Kim Tê-gon, Phao-lô Chung Ha-san và các bạn tử đạo

Lc 8,19-21

ĐEM RA THỰC HÀNH

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai…

19/09 Chiếu giải ánh sáng

19/09/2022 – THỨ HAI TUẦN 25 TN

Th. Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo

Lc 8,16-18

CHIẾU GIÃI ÁNH SÁNG

‘‘Chẳng ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm gường, nhưng đặt…

18/09 Điều nhỏ bé

18/09/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – C

Lc 16,1-13

ĐIỀU NHỎ BÉ

“Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì…

17/09 Kiên trì gieo hạt

17/09/2022 – THỨ BẢY TUẦN 24 TN

Th. Rô-be-tô Ben-la-mi-nô, giám mục, tiến sĩ HT

Lc 8,4-15

KIÊN TRÌ GIEO HẠT

“Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng…

Khách truy cập

Hôm nay:510
Hôm qua:21848
Tuần này:22358
Tháng này496130
Số Lượt Truy Cập:38348226
Số khách đang Online 469