Thánh Giuse, người cha trong bóng tối

Thánh Giuse, người cha trong bóng tối

Điểm cuối cùng đức thánh cha Phan-xi-cô miêu tả thánh Giu-se là người cha trong bóng tối. Hay như Jan Dobraczyński, nhà văn Ba-lan mô tả về cuộc đời thánh Giu-se trong tác phẩm của…

Thánh Giuse người cha âm thầm nhưng cao cả

Thánh Giuse người cha âm thầm nhưng cao cả

CGvDT (02.02.2021) – Mỗi khi đọc kinh nguyện Thánh Giuse với lời mở đầu: “Chúng con thân lạy Ông Thánh Giuse”, tôi lại thấy dường như có một điều khác thường ở 2 chữ…

Tìm Hiểu Về Thánh Giuse

Tìm Hiểu Về Thánh Giuse

Những bài học từ cuộc đời Thánh Cả Giuse

Nói về thánh Giuse thì có rất nhiều cảm hứng trình bày, nhiều khía cạnh phân tích, nhiều đề tài chia sẻ và nhiều bài học…

Tại sao kính thánh Giuse vào tháng ba?

Tại sao kính thánh Giuse vào tháng ba?

Tháng ba được dành kính thánh Giuse, có lý do gì gắn liền tháng ba với thánh Giuse?

Trong một năm, lòng đạo đức bình dân thường dành ra vài tháng để kính nhớ một nhân vật nào…

Những bài suy niệm Năm Thánh Giuse

Những bài suy niệm Năm Thánh Giuse

LỜI DẪN

Thưa các bạn,

Chúng ta cùng tạ ơn Chúa, nhìn lên Thánh Gia, đặc biệt trong Năm Thánh Giuse (8.12.2020 – 8.12.2021) này.

Vì nhu cầu thiêng liêng cho…

Niềm tin trung kiên nơi thánh Giuse

Niềm tin trung kiên nơi thánh Giuse

Cuộc đời nào mà không có giông tố. Dòng đời nào mà không có nổi trôi. Điều quan yếu là biết can đảm vượt qua giông tố. Không tháo lui, không chùn bước trước thử…