HÀNH HƯƠNG ĐẾN THÁNH AUGUSTINÔ TRỞ LẠI

 HÀNH HƯƠNG ĐẾN THÁNH AUGUSTINÔ TRỞ LẠI

Cuộc đời là chuyến hành hương

Ta đi đi mãi về đường Yêu Thương 

Yêu Thương là chốn vô thường

Là nơi bất diệt thiên đường Chúa ta.

Đúng như bốn câu thơ trên, tôi…

HÀNH HƯƠNG VCTĐ. THÁNH AMBROSIO MIỀN BẮC NƯỚC Ý

HÀNH HƯƠNG VCTĐ. THÁNH AMBROSIO MIỀN BẮC NƯỚC Ý

Về bắc Ý thăm tu viện cổ

Viếng Thánh Đường nơi chỗ Ambrosiô

Thầy Thánh Augustinô

Hai Thánh Tiến Sĩ điểm tô giúp đời

 

Thật là dịp may để chúng tôi có dịp tìm đến nơi thánh Giám Mục Tiến…

VIẾNG ĐỀN THÁNH PHAOLÔ NGOẠI THÀNH Ở RÔMA

VIẾNG ĐỀN THÁNH PHAOLÔ NGOẠI THÀNH Ở RÔMA
Đền thánh Phaolô ngoại thành là một trong bốn đại thánh đường lớn nhất của nước Vatikan tại Rôma nước Ý. Gọi là ngoài thành là vì đền thờ này nằm bên ngoài cổ thành…