Cảm Nhận Chuyến Hành Hương Đất Thánh 2019

Cảm Nhận Chuyến Hành Hương Đất Thánh 2019

Trong khi các quốc gia ở Nam Mỹ và Úc châu thời tiết đang trở lạnh vào tháng 7, thì các nước Âu châu và Á châu thì trời lại nắng nóng và là cao…

HÀNH HƯƠNG ĐẾN THÁNH AUGUSTINÔ TRỞ LẠI

 HÀNH HƯƠNG ĐẾN THÁNH AUGUSTINÔ TRỞ LẠI

Cuộc đời là chuyến hành hương

Ta đi đi mãi về đường Yêu Thương 

Yêu Thương là chốn vô thường

Là nơi bất diệt thiên đường Chúa ta.

Đúng như bốn câu thơ trên, tôi…