Cảm Nhận Chuyến Hành Hương Đất Thánh 2019

Cảm Nhận Chuyến Hành Hương Đất Thánh 2019

Trong khi các quốc gia ở Nam Mỹ và Úc châu thời tiết đang trở lạnh vào tháng 7, thì các nước Âu châu và Á châu thì trời lại nắng nóng và là cao…