Trang Thơ Dân Chúa

Hành trình tìm Chúa

                     Lễ Chúa Hiển Linh (Mt.2,1-12)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÀNH     trình tìm chúa gian nan
HƯƠNG  lòng của lễ vượt ngàn khó nguy  
TÌM        cho bằng được chỉ vì
CHÚA     là trên hết không chi sánh bằng
GIAN      nguy  đêm tối bủa giăng
NAN       nào chặn nổi công bằng Chúa ta
 
BA          nhà Đạo Sỹ vượt qua
NHÀ       vua thâm độc để mà đến nơi
ĐẠO       ngay dấu chỉ Ngôi Lời
SỸ          nhân theo ánh sao trời mà theo
HÂN       hoan gặp Chúa khó nghèo
HOAN     ca của lễ mang theo dâng Ngài
TÌM        vào bái lậy Ngôi Hai
NGÀI      là Thiên Tử tên Ngài Giê-su

TRÁNH    tên bạo chúa trả thù
VUA        Hê-rô đã dự trù xấu xa
BẠO        vương lòng đã gian tà
CHÚA      nào cũng giết, mình là chúa đây
ĐỘC        tài bạo chúa ngất ngầy
TÀI         lộc danh vọng bủa vây lút hồn 

ÁNH        quang vừa xuống hoàng hôn
SAO        kia dẫn lối tinh khôn trở về
DẪN        đường vòng thoát nhiêu khê
LỐI         này tránh khỏi bến mê cuộc đời
GẶP        rồi "Ấu Chúa Con Trời"
NGÀI      là "Thiên Tử" xuống đời cứu ta
ĐÊM       đông mừng hát hoan ca
ĐÔNG    tàn xuân đến gần xa khắp cùng.
 
Trầm Hương Thơ

Khách truy cập

Hôm nay:7908
Hôm qua:5114
Tuần này:7908
Tháng này32017
Số Lượt Truy Cập:25266305
Số khách đang Online 123