Trang Thơ Dân Chúa

Lời Mẹ nhắn nhủ

 

Lời Mẹ nhắn nhủ Fatima

Nơi làng hẻo lánh dân hiền hòa

Ba trẻ chăn chiên bên đồi vắng

Cây sồi bừng sáng Mẹ hiện ra

Lời Mẹ nhắn nhủ Fatima

Francisco, Jacinta, Lucia

Lần chuỗi Mân Côi cứu thế giới

Quê mùa đơn sơ rất thật thà 

Lời Mẹ nhắn nhủ Fatima

Từ ba em bé mãi lan ra

Thế chiến thứ nhất đã được cứu

Nhờ kinh MừngThánh MARIA

Lời Mẹ nhắn nhủ Fatima

Ăn năn sám hối lỗi tội ta

"Mân Côi Mầu Nhiêm" năng lần chuỗi

Mẹ thương se giải thoát nước Nga

Lời Mẹ nhắn nhủ Fatima

Lời kinh đơn giản nhưng chan hòa

Lời kinh kính Mẹ, đẹp lòng Chúa

Hai mươi "Mầu Nhiệm" giải thóat ta

Lời Mẹ nhắn nhủ Fatima

Mọi nơi mọi lúc đẹp như hoa

Già trẻ lớn bé đều làm được

Nhẹ nhàng gọi tiếng Mẹ Chúa ta 

Lời Mẹ nhắn nhủ Fatima

Mẹ ơi! tình Mẹ mải chan hòa

Đời ai có Mẹ đời hạnh phúc

Hơn hẳn kim cương với ngọc ngà

Lời Mẹ nhắn nhủ Fatima

Lời kinh chiến thắng mọi ác tà

Hãy năng lần chuỗi lời Mẹ dạy

Cuối đời vĩnh phúc mẹ cứu ta. 

Thanh Sơn 13.10.

Kỷ niệm 97 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima