Trang Thơ Dân Chúa

Niềm tin ba Vua

NIỀM TIN CỦA BA VUA

Ba nhà Đạo Sỹ tìm Ánh Sao

Chiêm tinh giải mộng hồn xốn xao

Băng rừng vượt suối tìm kính Chúa

Chẳng kể hiểm nguy quyết tìm vào


Ba vua tìm kiếm đức Vua Trời

Dẫu nhiều khốn khó đến tả tơi

Niềm tin đánh bại ngàn gian khổ

Đến chầu Ấu Chúa mới ra đời


Ba vua tìm đến với dầu đèn

Cây đức vun trồng chẳng tối đen

Sáng rực lòng mến dâng Ấu Chúa

Vượt khỏi thấp hèn chốn đua chen


Sao tấm lòng ta mãi thấp hèn

Mong nơi phố thị vài tiếng khen 

Tìm vui vật chất quên khuất Chúa

Hồn hoài vất vả chốn bon chen

 

Ba vua quyền qúy có thiếu gì?

Do đâu nguy hiểm vẫn bước đi?

Bởi có lòng tin thờ kính Chúa

Nên sống ở đời phải thực thi.

 

Trầm Hương Thơ

03.01.2012