Trang Thơ Dân Chúa

Mừng Dức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

 

Ánh sáng huyền linh rạng đất trời
Đón mừng Mẹ Chúa: Mẹ Mân Côi.
Be Lem, Thánh Thất luôn vâng nhận,
Núi Sọ, Can Ve chẳng chịu rời…
Thần thánh trên trời tôn hết dạ,

Nhân gian dưới thế kính không ngơi.
Giáo dân mong thấy dung nhan Mẹ.
Thiên Quốc Quê Hương chốn tuyệt vời...

Thế Kiên Dominic ( nguồn văn thơ công giáo )