Trang Thơ Dân Chúa

Giáo Hội Mừng Vui Mẹ Lên Trời


Ngày 15/8/2018 lễ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Lc 1,39-56.

Luôn sống hạ mình Mẹ nêu gương
Luôn vui chấp nhận đời khiêm nhường
Thẳm sâu phó thác quan phòng Chúa
Bao la lòng Mẹ tợ đại dương.

Con nhớ ngày xưa với yêu thương
Đon đả, truyền tin Mẹ lên đường
Xẻ chia bác ái mừng gặp gỡ
Cùng Chúa quản chi bao gió sương.

Lau sậy yếu mềm Mẹ tựa nương
"Nữ tì hèn mọn Người đoái thương
Muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc
Ân sủng thiên đường Chúa biểu dương".

Mầu nhiệm mùa Mừng con ngẫm suy
Theo Chúa, Phục Sinh sau tử ly
Theo Mẹ, Về Trời bao vinh phúc
Mẹ ơi giúp sức đường gian nguy.

Con biết tin là con bước đi
Ngược dòng khó lắm tần ngần khi
Bỏ, buông tham vọng đầy kiêu hãnh
Xin bứt con ra khỏi chai lỳ.

Giáo Hội mừng vui Mẹ lên trời
Ca mừng kỳ diệu Chúa làm nơi
Cung Chúc Trinh Vương Mẹ Vô Nhiễm
Gìn giữ xác thân Mẹ Mân Côi.

Mẹ ơi xin Mẹ hãy đỡ nâng
Con tiếp ước mơ Chúa đang mong
Lửa Yêu thắp sáng trên trần thế
Lữ hành sống trọn tiếng xin vâng.

Kim Hai Pham Thi