Trang Thơ Dân Chúa

HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH BA GIỒNG.!

 
 
 
 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ba Giồng Năm Thánh hành hương
Về đây kính viếng những gương anh hùng
Một lòng yêu mến Thiên cung
Dẫu cho máu đổ lạnh lùng đầu rơi 
Hy sinh anh dũng giữa đời
Kiên gan bền chí Nước Trời quang vinh
Cúi xin các Thánh Thiên đình
Thương đoàn con cháu hiển linh nhận lời.

Vuong Nguyen
---

Ba Giồng ngày đó chơi vơi
Chiên non tan tác đầu rơi khắp cùng
Máu đào thấm đất kiên trung
Niềm tin Chúa cứ tuyên xưng hùng hồn
Nhìn xem từng nấm mộ chôn
Anh hùng tử đạo mà nôn nao lòng
Hành hương Năm Thánh Ba Giồng
Con tim thổn thức giục lòng tri ân.!

Tường Vy ( Nguồn Facebook )