Trang Thơ Dân Chúa

Lễ Mừng Tổng Lãnh Thiên Thần

 

Ga 1, 47-51
29/9/2018

Lễ Mừng Tổng Lãnh Thiên Thần
Giục lòng Tin Chúa : Thiên Thần Mica(e)
Giục lòng Trông Cậy thiết tha
Con tìm đến Thánh Thần Gabiel

Giục lòng Mến luôn tụng khen
Con nhờ đến Thánh Ra-pha-en van nài
Lạy Cha thượng trí trên Ngai
Thiên thần kết hợp hòa bài tụng ca.

Chúng con hợp tiếng hát ca
Cùng Thiên Thần Chúa sống hòa săt son
Phù hộ con, gìn giữ con
Trên đường trần thế dẫu còn hiểm nguy.

Tính thiêng sáng láng uy nghi
Chặn ma với quỷ an nguy giúp đời
Giúp con hiểu đạo Chúa Trời
Ngày đêm cho đến trọn đời của con.

Giúp con biết sống vuông tròn
Đến ngày lâm tử hồn lên Thiên Đàng
Giúp con còn ở trần gian
Luôn luôn nhớ đến Thánh Danh Thiên Thần

Xin Ngài luôn mãi đồng hành

Kim Hai Pham Thi