Trang Thơ Dân Chúa

Chúa Thật Tuyệt Vời

 

Mỗi sáng con thức giấc

Nghĩ đến Chúa đầu tiên

Ơn Ngài tỏa triền miên

Lòng con vui ngây ngất.

 

Chúa luôn là sự thật

Luôn dẫn dắt con đi

Lệ đẫm ướt hàng mi

Vì Chúa là tất cả.

 

Tình Chúa rộng bao la

Ngài là Cha nhân ái

Luôn dạy con lẽ phải

Ôi! Chúa thật tuyệt vời.

 

* M.Mađalêna Trần Nguyễn Quỳnh Giao (Gx.Cây Rỏi)