Trang Thơ Dân Chúa

Xuân công bình

 

 

ĐẦU     Xuân dâng kính lên Ngài

NĂM   nay những đóa "Hoa Lài" nở tươi

TÂN     Niên lắm nước vui cười

XUÂN   này ta chúc nước người Tự Do

 

XIN      Trời tăng sức thêm cho

KÍNH     xin ta sớm Tự Do Công Bình

CHÚC   mừng dâng những lời kinh

SỨC      bật vùng dậy rung rinh bạo quyền

KHỎE   như Rồng cuốn dây chuyền

 

AN       nhiên tự phát chuyển liền sang đông

KHANG trang mạnh tựa như Rồng

ĐẾN     bên Châu Á ngóng trông lâu rồi

MỌI      quyền gian ác sẻ trôi

NGƯỜI người khinh bỉ cái nôi bạo quyền

 

PHÁT   từ chân lý Ngài truyền

TÀI      mà vô đức tự quyên sinh mình

PHÁT   ra toàn thứ yêu tinh

LỘC      nào cho kẻ dám khinh Chúa Trời

TRÀN   đầy sa đọa ăn chơi

ƠN       Trời thu lại hết đời ác gian

CHÚA   không giúp kẻ tham tàn

 

THĂNG Long Lăng nó sẽ tan ngày gần

QUAN   tâm gì thứ bất nhân

TIẾN    theo ông tổ về sân tuyền đài

CHỨC   quyền dưới đấy có ai?

ĐẦY     những gian chức đất đai chôn mình.

THÁNH dù nghèo mấy vẫn xinh

ÂN       Trời phước cả quang vinh Thiên Đàng

 

Thanh Sơn

Tân xuân 2012

Khách truy cập

Hôm nay:2359
Hôm qua:7224
Tuần này:22828
Tháng này134928
Số Lượt Truy Cập:25369216
Số khách đang Online 304