Trang Thơ Dân Chúa

Chúc mừng năm mới 2015

 

 

 

Năm Mới cùng chung bước vào đời

Truyền rao Lời Chúa đến muôn nơi

Dân Chúa Âu Châu vui kính chúc

Đôc Giả Thế Giới hưởng Lộc Trời

 

Ất Mùi đến Mừng Xuân tràn hạnh phúc

Ngọ đi Vui Tết mãi chẳng vơi

Nước nhà Tự Do, Thờ Kính Chúa

Quê Hương Dân Chủ, Mến Yêu Người.

 

DÂN CHÚA ÂU CHÂU

THT.