Trang Thơ Dân Chúa

Ách ta êm ái ngọt mềm, Gánh ta nhẹ nhõm ngày đêm an bình. Mt 11, 28-30

SAM 6007
Hãy tìm đến Chúa Giê su
Vì Ngài nhân hậu khiêm nhu hiền từ
Hỡi ai đau khổ nát nhừ...
Hãy mau chạy đến! chần chừ nữa chi?

Ơn Ngài rất đỗi diệu kỳ!
Ban cho tất cả những khi ta cần
Đừng nên ôm mãi phù vân
Khư khư giữ chặt những sân si lòng

Hãy tìm nguồn suối tinh ròng
Uống nguồn ân sủng giữa lòng đại dương
Vì Ngài là suối tình thương
Ách ta Ngài gánh chung đường bước đi

Nhẹ nhàng thanh thản từ khi
Hồn ta có Chúa, thực thi nhẹ nhàng
Song hành cùng bước trên đàng
Gánh đời đen bạc, trở sang tươi hồng

Bốn mùa phải có thu,đông
Mới sang xuân thắm, hè nồng ấm êm
"Ách ta êm ái ngọt mềm
Gánh ta nhẹ nhõm ngày đêm an bình".

Trầm Hương Thơ
18.07.2019