Trang Thơ Dân Chúa

TÌNH MẸ QUA KINH MÂN CÔI

 
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Nhớ bao năm tháng, tảo tần chạy gạo.
Thao thức tháng ngày, mong con khôn lớn !
Từng hạt Mân Côi mẹ nhờ dẫn bước.
Sáng cơn đói lòng, chiều về u tối.
 
Tuổi đời theo con, lời kinh của mẹ.
Hết Vui, Sáng, Thương, rồi Mừng khấp khởi.
Con lớn khôn nghe tiếng gọi lên đường.
Mẹ xa con, buồn da diết không nguôi.
 
Từng hạt kinh buồn, hoà cùng nước mắt.
Mãi cho Mẹ Maria bài ca dâng hiến.
Thuyền dịu êm, qua bao cơn bão tố.
Những hạt Mân côi, đen bóng lời cầu.
 
Xa con mẹ nhớ gởi tròn ơn thiêng
Bước con đi, mẹ liên lỉ nguyện cầu.
Mùa thu tới là lạnh buồn xa cách.
Tóc đã pha sương, hương kinh trìu mến.
 
Bài ca dâng Mẹ, tháng mười yêu thương.
An tâm đi con, tình mẹ đồng hành.
Bằng chở che bao tháng ngày giông bão.
Kinh Mân Côi là tình mẹ vỗ về.
 
Con khó khăn đọc lời Thương dâng Mẹ.
Theo sứ vụ, Vui Mừng Sáng lên đường.

Mãi tìm trong mắt mẹ rưng rưng lệ.
Cho ánh sáng niềm tin buổi tiễn đưa!
 
Phương Hạc ( nguồn Facebook )