Trang Thơ Dân Chúa

Rực Rỡ Ánh Thiên Nhan

Mẹ lên trời rực rỡ ánh Thiên Nhan
Tỏa sáng hào quang, dậy cả non ngàn
Ơn vĩnh cửu ngập tràn trong vũ trụ
Lượng bao dung đổ xuống những ân ban.

Mẹ là Đấng đồng trinh, ôi rất thánh!
Đức Chúa Trời gìn giữ tỏ lòng lành
Ơn cứu độ khởi đầu nguồn cứu chuộc
Vô nhiễm thai Mẹ Chúa phúc ngàn đời.

Mẹ là Đấng Chúa yêu thương gìn giữ!
Trải ước mơ linh thánh tự bao đời
Người thiếu nữ trinh nguyên hiện thực lời
Điều giao ước khi xưa Thiên Chúa hứa.

Ôi nhân loại mấy nghìn năm bóng tối!
Trải thời gian chờ đợi, bóng mây trôi
Có phải loài người sinh ra trong tội
Mà chờ mong một nguồn ơn cứu rỗi?

Mẹ đã cưu mang con Đức Chúa Trời
Lời Xin Vâng đã hiện thực Ngôi Lời
Nơi cung lòng Đấng đồng trinh rất thánh
Lượng từ nhân trong ơn nghĩa ngàn đời.

Mẹ về trời để đổ xuống ân ban
Tỏ tình thương vì lòng Mẹ chứa chan
Để đoàn con hợp cùng trong ơn nghĩa
Cậy dựa, tin yêu phúc đức ngập tràn.

Hoàng Công Nga ( nguồn: Văn thơ công Giáo )