Trang Thơ Dân Chúa

Mẹ Tuyệt Mỹ

Mẹ đẹp tinh khôi ánh mặt trời
Khuôn vàng thước ngọc tỏa nơi nơi
Triều thiên lộng lẫy lời hoan chúc 
Mẹ Chúa cao quang phúc lộc tràn


Hỷ hoan chuông nhạc tiếng kèn vang 
Nghinh đón Trinh Vương khúc khải hoàn 
Nữ Vương trời đất ngai tòa rạng 
Hồn xác Mẹ về chốn cực quang

Thế trần ngơ ngác nhìn dáng Mẹ 
Bay tới thiên cung tợ ánh vàng 
Mừng Mẹ Chúa thưởng ban Ân Lộc
Thương đoàn con cái tặng Phúc Vinh

Từ trần gian ngước trông mừng hát
Muôn điệu ca vang vọng trỗi ngân
Maria Thánh Danh Huyền Nhiệm 
Trời hỷ hoan đất tán tụng mừng.

Mừng Kính Mẹ Hồn Xác Lên Trời; Tháng 8/2018.

Madalena Thy ( nguồn: văn thơ công Giáo )