Bildergebnis für những hình ảnh về đức mẹ maria

Kính mừng Mẹ. lời kinh con thắp sáng
Đến bên Mẹ, lòng thành vững cậy tin
Cuộc đời con có Mẹ luôn đoái nhìn
Trước bá thù, con đâu còn sợ hãi.

Kính mừng Mẹ, đẹp màu hoa con hái
Dâng lên Mẹ trọn tâm tình mến yêu
Mẹ đoái thương, Mẹ ban xuống ơn nhiều
Dưới bóng Mẹ, đường trần con vui bước.

Giuse Trần Thế Tiến