Trang Thơ Dân Chúa

Cầu cho Tổ QuốcCầu cho Quốc thái dân an,
Không còn chinh chiến, bạo tàn, xâm lăng.
Công lý ngự trị vĩnh hằng,
Tự do, dân chủ, công bằng mãi thôi.

Cầu cho Đất Nước xinh tươi,
Hai mùa mưa nắng đất trời nở hoa.
Quê Hương, khúc hát vang hòa,
Muôn người hiệp nhất những là dựng xây.

Cầu cho Non Nước đẹp hoài,
Tình làng nghĩa xóm trải dài nghĩa ân.
Hy sinh phục vụ dấn thân,
Rách lành đùm bọc, chia phần buồn vui.

Cầu cho Dải Đất rạng ngời,
Lạc Hồng, con cháu xứng người dân Nam.
Truyền lưu văn hiến ngàn năm,
Đài cao bước tới vinh quang đẹp giàu.

Giang Sơn gấm vóc một màu,
Ơn trời ban xuống đậm sâu ân tình.
Lòng thành dâng Chúa câu kinh,
Cầu cho Tổ Quốc an bình, ấm no.

Giuse Trần Thế Tiến