Trang Thơ Dân Chúa

Mừng Sinh Nhật Mẹ Maria

Lịch sử nguồn vui của chúng ta
Là ngày Mẹ Chúa đã sinh ra:
Mẹ vô nhiễm tội: đầy ơn phúc,
Đức Nữ Đồng Trinh: phụng tự Cha.Cứu Thế Giê Su là trưởng tử,
Đoàn chiên Giáo Hội chính con Bà.
Hôm nay dâng lễ mừng Sinh Nhật
Mẹ Chúa, Mẹ ta ngự trước Toà…

Thế Kiên Dominic ( nguồn: Trang thơ công Giáo )