Trang Thơ Dân Chúa

NỤ CƯỜI YÊU THƯƠNG

 
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và văn bản

Ước gì con thấy Chúa cười

Để con vững dạ mà vui tháng ngày!

Thật ra Chúa vẫn cười hoài

Mỗi khi con biết vì Ngài mà yêu

Chẳng hề phân biệt người nào

Nhất là kẻ mọn hèn, sầu muộn vương

Chúa cười đẹp nét yêu thương

Thứ tha tội lỗi khôn lường thế nhân

Dạy con phải biết cười luôn

Dẫu trong lòng vẫn lo toan trăm điều

Cả khi lạc lõng, cô liêu

Cả khi phải chịu ưu sầu mình ên

Nụ cười đó Chúa chẳng quên

Ngài luôn nhớ để trao phần thưởng cho

Nụ cười đó thật diệu kỳ

Bởi cười như thế là vì tha nhân

Chứ không ích kỷ, nhỏ nhen

Cười là thể hiện rõ niềm mến thương

TRẦM THIÊN THU ( nguồn: Facebook )