Trang Thơ Dân Chúa

Ánh sáng vĩnh hằng

 

Con chào NGÀI một buổi sáng mùa thu

Gió ngoài sân thổi vù bao lá rụng

Lá rơi xuống còn vang lời kiện tụng

Trách nhau thời chung đụng ở trên cây

Giờ rơi xuống cả đám trở về đây

Lá mập ú, lá hao gầy có cả

Lá lùn tẹt, lá cao cao thon thả

Lá xanh xao buồn bã hối tội xưa

Lá khiêm nhu lời thú vội xin chừa

Lá run rẩy! tiễn đưa giờ sau hết

Lá lìa cành là đi vào cõi chết!

Trở về nguồn quy kết hay đi đâu?

Có thản thanh, hay về dưới vực sâu?

Ở nơi ấy, ưu sầu! không Ánh Sáng

Mong từng lời cầu nguyện cho quang đãng

Lá trên cành đừng lãng phí thời gian

Hãy tận dụng từng phút ở trên ngàn

Làm việc thiện vô vàn bao ân phước

Hãy khiêm nhu can đảm và tiến bước

Để khi về mới được hưởng Ánh Quang

Đời là thế cho đi sẽ nhẹ nhàng

Sống thấy đẹp gọn gàng và thư thái

Khi trở về sẽ không còn kinh hãi

Hưởng ÁNH SÁNG trọng đại cõi "Vĩnh Hằng".

 

Trầm Hương Thơ