Trang Thơ Dân Chúa

Cho Đi Sẽ Nhận Tràn Đầy

 
 
 
 
Thế gian sống bởi tấm lòng
Bức tranh sáng tối nằm trong cõi đời
Điều răn Chúa đã có lời
Ai nhìn đồng loại rã rời làm ngơ

Mình ăn thừa mứa giả lơ
Quyết không chia sẻ, đừng mơ thiên đàng
Đến ngày phán xét ngỡ ngàng
Ăn năn thì đã muộn màng còn chi...

Trước tòa phán xét nói gì?
Chúa đau đòi hỏi cầu kỳ xa hoa
Bao nhiêu châu báu ngọc ngà?
Ngài luôn chỉ hỏi chúng ta câu này...

Con trồng cây Đức xưa nay
Sinh bao nhiêu trái vòng xoay cuộc đời?
Để đem vào cửa nước Trời
Hay là chẳng có chi nơi thế trần?

Giới Răn Ngài dạy bất cần
Để giờ chia cách mất phần ân ban
Vào nơi khóc lóc kêu van
Giữa nơi vực thẳm muôn vàn khổ đau...

Cuộc đời ai muốn đẹp màu
Giúp cho kẻ đói được mau no đầy
Đây là giới luật của Thầy
Cho đi sẽ nhận tràn đầy Thánh Ân.

Trầm Hương Thơ
29.09.2019