Trang Thơ Dân Chúa

Chuỗi Ngọc Mân Côi

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Chuỗi ngọc Mân Côi tựa suối mơ
trào dâng Ân Phúc, sóng tràn bờ
từng bông thấm đậm, từng bông thắm
mỗi hạt tin yêu, mỗi hạt thơ
 
lòng mến chân thành:mau hối tội
Mẫu Tâm từ ái:hãy tôn thờ
Pha-ti-ma đó lời khuyên nhủ
lần chuỗi Mân Côi, Mẹ vẫn chờ
 
Dzuy sơn Tuyền