Trang Thơ Dân Chúa

Lời Kinh Hòa Bình

 
73076849_1438853079605318_1989039293678485504_n.jpg
 
Tháng mười đã đến lá vàng rơi
Nhớ lại lời xưa Mẹ mỉm cười
"Chuỗi Ngọc Mân Côi" lòng sám hối
"Hoa hồng Cứu Chuộc" chính nguồn khơi
"Ăn năn lần hạt" lời kinh thắm
"Rước lễ siêng năng" đẹp ý Người
Thoát nạn tà quyền Lời Mẹ hứa
Hòa bình trở lại bốn phương trời.
 
Trầm Hương Thơ