Trang Thơ Dân Chúa

Mẹ Maria Trong Giờ Lâm Tử Của Ta

 
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
5/10/2019
Thứ bảy đầu tháng

Bôn ba suốt cả cuộc đời
Đến giờ lâm tử chọn thời ra sao
Vĩnh hằng con mãi khát khao
Xin đừng để phải bước vào trầm luân.

Cuối đời đối diện minh quân
Nhân từ nhưng rất công bằng tội,công
Tự do ban tặng sẵn lòng
Cho con chọn lựa sống trong cuộc đời.

Dương gian là quán trọ thôi
Lại là ân phúc để thời thực thi
Nhờ Mẹ giúp cất bước đi
Nhờ Mẹ soi sáng những khi ngã lòng.

Tình Mẹ sưởi ấm sầu đông
Đời gieo đau đớn nát lòng dối gian
Nhờ Mẹ con biết sẵn sàng
Sống tình bác ái trên đàng yêu thương.

Tràng Mân Côi Mẹ mẫu gương
Con hoài suy ngắm con đường Mẹ đi
Belem hay khúc sầu bi
Mẹ luôn tín thác nghĩ suy với Lời.

Mẹ ơi giờ cuối đến rồi
Đừng bỏ con nhé con thời dại ngu
Bám vào nơi Mẹ nhân từ
Giúp con biết chọn như xưa Sứ Truyền.

Tháng Mười nhắc nhớ nhủ khuyên
Ăn năn, hoán cải bỏ miền đắm mê
Sống Mân Côi, thoát ê chề
Con tập theo Mẹ nẻo về Xin Vâng.

Kim Hai Pham Thi.