Trang Thơ Dân Chúa

Lần hạt Với Thiên Thần Bản Mệnh

 
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
St Phanxico De Sales
Tháng Mân Côi
14/10/2019

Mẹ Maria các thánh đều sùng kính
Và hết lòng yêu thích chuỗi Mân Côi
Một cây cầu kéo xuống những ơn Trời
Xin Các Thánh giúp con lòng sốt mến.

Lần tràng hạt với Thiên Thần Bản Mệnh. St Phanxico De Sales
Đọc lời kinh sốt sắng với đáp thưa
Dù ở tư gia hay ở nhà thờ
Luôn lần hạt trong trang nghiêm xứng đáng. St Vinh Sơn Paloti

“Quỳ gần hơn chân bàn thờ Trinh Nữ Thánh
Với nhiệt tình khi lần chuỗi Mân Côi
Thanh thoát trang nghiêm gương mặt đẹp rạng ngời
Chị chiêm ngắm Đức Maria trong thần trí.” St Bernadette

Nhìn các thánh đọc Mân Côi không ngơi nghỉ
Còn riêng con mãi ích kỷ tính toan
Sống trong nhà Cha mà mê mải hoang đàng
Con lần chuỗi thường là con vội vã.

Rồi than phiền lời kinh không kết quả
Hoa nào sinh ra từ cây cằn cỗi với bụi gai ?
Hoán Cải Ăn Năn Mẹ sẽ dắt tay
Trái tim Mẹ hãy ẩn nương Tôn Kính.

Chăm Lần Hạt Mẹ cùng ta suy niệm
Dẫn quay về các mầu nhiệm Chúa Kito
Giúp con hiểu ra mọi sự chẳng tình cờ
Con được dự đường khổ đau và vinh quang của Mẹ.

Kim Hải Phạm Thị

 —