Trang Thơ Dân Chúa

Nén Bạc Sinh Lời

Thứ Tư tuần 33 Thường niên SN

Nén Bạc Sinh Lời

Lc 19 11-28

Có người quý tộc đi xa
Giao mười nén bạc cho người làm công
Dặn rằng hết sức để tâm
Làm ăn sinh lợi không năm thì mười
Vì ông tin tưởng mọi người
Những người ông đã chín mười tín trung

Và rồi ông được phong vương
Vua cho gọi kẻ vua thương giao tiền
Một người thứ nhất thưa liền
Đây mười nén bạc là tiền của vua
Mười thành lời hứa của vua
Cho người tôi tớ thay vua điều hành
Người thứ hai cũng thưa nhanh
Từ một nén bạc thành năm nén rồi
Nhà vua liền phán một lời
Năm thành phần thưởng cho người tín trung
Còn người tôi tớ ung dung
Thưa vua nén bạc không dùng còn đây
Tôi đem giấu kỹ từ ngày
Vì ngài hà khắc là người tham lam
Lấy cái ngài chẳng phải làm
Gặt cái ngài chẳng nhọc nhằn cấy gieo
Vua bèn xử kẻ ấy theo
Như lời người ấy đã theo ý mình
Đồng tiền không được lợi sinh
Đem trao cho kẻ làm sinh thêm lời

Thiên Chúa tin tưởng con người
Ngài không ấn định sinh lời ra sao
Chúa luôn ban phát thế nào
Mỗi người nén bạc lỗ lời phần con

Nguyễn Minh Thang

Khách truy cập

Hôm nay:11954
Hôm qua:10260
Tuần này:22214
Tháng này301611
Số Lượt Truy Cập:26184614
Số khách đang Online 200