Trang Thơ Dân Chúa

Khiêm Nhường Xin thưa

 

 
Giêsu yêu dấu một đời,
Con theo tìm kiếm suốt đời không nguôi.
Thuở ban đầu, tuổi xuân tươi,
“Thuyền con không bến” ngược xuôi giữa dòng.
 
Thầm nghe Chúa gọi trong lòng,
Mùa xuân đã đến mộng vàng biến tan.
Đời con hạnh phúc chứa chan,
Ngày xưa nhìn lại xốn xang cõi lòng.
 
Bây giờ “bến đục bến trong”,
Chúa thương con vững một lòng hiên ngang.
Ân ban nào dám vênh vang
Ngày đêm dâng khúc “nhạc vàng Chúa thương”
 
Đời vui phục vụ thơm hương,
Đáp đền ơn Chúa yêu thương mặn nồng.
Từ nay vững chí cậy trông,
Khắc ghi tình Chúa thắm nồng tin yêu.
 
Nguyện xin ơn Chúa dắt dìu,
Vuông tròn thánh ý trăm chiều xin vâng.
Đời con nguyện chữ hiến dâng,
Chúa ơi xin đổ thiên ân dạt dào.
 
Maria Phương Uyên
(Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình thương) ( nguồn: Văn thơ công giáo )