Trang Thơ Dân Chúa

Giao Thừa Linh Thiêng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Bốn mùa Chúa đổ hồng ân

Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi [1]

Đông qua, Xuân tới, Tết về

Thời khắc giao thừa, thời khắc linh thiêng

Nhắc luôn nhớ tới phần riêng

Sinh lời số nén Chúa thương trao rồi [2]

Xuân về, Tết đến, mừng vui

Hạnh phúc tươi cười khi uống, khi ăn

Vẫn tôn vinh Chúa chí nhân [3]

Đấng cho ăn Tết khi Xuân mới về

Tạ ơn Thiên Chúa nhân từ

Ban thêm một khoảng giao thừa linh thiêng

TRẦM THIÊN THU

Giao Thừa – 2020