Trang Thơ Dân Chúa

Mùa Chay Cùng Mẹ Bước Đi

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Giúp con xây một cây cầu
Đặt tên cầu nguyện nối bầu trời cao
Cầu làm mới những tương giao
Phá đi những điểm cản rào bấy lâu.

Thánh Thần xin đến giúp mau
Để con chọn tiếng nhiệm mầu Xin Vâng
Đọc Lời suy niệm hiến dâng
Thi hành dù phải gian truân bước đường.

Sẻ chia bác ái yêu thương
Là con nối đất - Thiên đường với nhau
Ăn năn sám hối hàng đầu
Tiếng Vâng với Chúa ta hầu tiếng không.

Bấy lâu con nhận ân hồng
Trao đi là nhận ấm nồng Thiên ân
Mời Ngài ở lại trí tâm
Đặt ngay giữa chính tha nhân quanh mình.

Gần Ngài hơn mỗi bình minh
Misa thánh lễ Máu Mình Ngài ban
Dưỡng nuôi con được bình an
Ba thù vây bủa bao đàng hiểm nguy.

Mùa Chay cùng Mẹ bước đi
Náu nương tim Mẹ Sầu Bi trên đồi
Calve bao giọt lệ rơi
Giúp con luôn chọn theo lời Xin Vâng.

Kim Hai Pham Thi