Trang Thơ Dân Chúa

Chúa Biến Hình

 
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi
Mt 7,1-9 CN 2 Mùa Chay.

Thập giá có là cây khổ giá
Mà Phero lến tiếng ngăn Thày
Chúa luôn khẳng định điều này
Bỏ mình đi để hằng ngày theo Cha

Ba môn đệ cùng Ngài lên núi
Sự huy hoàng chói lóa vinh quang
Mặt sau đầy những bẽ bàng
Đường đi gian khổ ngỡ ngàng Ngài ơi!

Ngài mời gọi sống đời thập giá
Giúp vững tin Ngài đã biến hình
Dạy con trong cảnh điêu linh
Đều nhìn thấy đó là tình yêu Cha,

Dạy con trong phong ba trần thế
Dẫu cô đơn dâu bể đau thương
Xuống núi Lời Chúa dẫn đường
Dù trong bao nỗi thê lương cuộc đời.

Sau thập giá sáng ngời hạnh phúc
Mạnh cậy tin thôi thúc ra đi
Dẫu đường thập giá gian nguy
Ngài đà đi trước con đi theo Ngài.

Chúa Hiển Dung dạy bài học mới
Phải Vượt Qua để tới Vinh Quang
Gặp thập giá chớ bàng hoàng
Chúa luôn sánh bước trên đàng trần gian.

Kim Hai Pham Thi