Trang Thơ Dân Chúa

Bài Ca Sám Hối

Bildergebnis für thơ mùa chay thánh

Nguyện xin Thiên Chúa chí ái

Nghe con than thở đôi câu

Ăn năn vì bao lầm lỗi

Tháng ngày trĩu nặng u sầu

 

Đôi tay run run khép lại

 Con quỳ lặng lẽ gục đầu

 Xin Chúa thứ tha tội lỗi

 Thành tâm tha thiết nguyện cầu

 

Hướng lòng ngước nhìn lên Chúa

Con tin Tình Ngài bao la

Như chiên lạc bầy xa Chủ

Hứa nhiều chẳng giữ được gì

 

 Hồn xưa trắng ngần như tuyết

 Tin yêu chan chứa cõi lòng

 Con quên Tình Ngài chan chứa

 Mê đời gian trá diệt vong

 

Giờ đây tìm về bên Chúa

Khát khao được Chúa thứ tha

Chỉ dám xin làm tôi tớ

Đâu đáng gọi là con Cha

 

 Nhưng lạ thay Tình Phụ tử

 Không chấp đứa con hoang đàng

 Vẫn dành cho con tất cả

 Hưởng phần sản nghiệp cao sang

 

Cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa

Từ nay con quyết canh tân

Không dưng mắt sa giọt lệ

Mừng mừng, tủi tủi, hân hoan…

Trầm Thiên Thu