Trang Thơ Dân Chúa

Kính Thánh Giuse

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Thánh Giuse dư đầy bao gương mẫu
Sống trung kiên có dẫu lắm gian nan
Bao biến động xin vâng chẳng phàn nàn
Đem gia đình vượt biên ngàn thử thách

Sống đơn sơ nhưng đầy tràn nhân cách
Sống khiêm nhường chẳng trách những bất công
Sông mẫu gương lao động của người chồng
Và người cha gánh gồng cả gia thất

Không ganh tị chuyện thua thiệt, được, mất
Tiếng thị phi ngài vất khỏi vành tai
Trở về quê khi được sống công khai
Nghề thợ mộc khéo tài Na-gia-rét

Sống siêng năng chăm chỉ đâu ai ghét
Tấm gương lành đẹp nét của dựng xây
Phúc cho ai nhận làm thánh quan thầy
Xin phù trợ đời nầy gương tiến bước

Noi gương sáng ta đi về phía trước
Tấm gương lành làm thước ngọc tâm ghi
Trong tháng ba giáo hội dạy điều gì?
Kính thánh cả thực thi việc nhân đức.

Trầm Hương Thơ

Chúc mừng thánh Bổn Mạng qúy tu sỹ và anh chị em.