Trang Thơ Dân Chúa

Giuse Người Của Mùa Chay

Trong hình ảnh có thể có: 2 người
Lễ kính Thánh Giuse 19/3
 
Con cố tìm trong trang Kinh Thánh
Một tiếng Vâng của thánh Giuse
Tiếng thở dài não nuột ủ ê
Tuyệt đối không, chỉ toàn là im lặng .

Im lặng là quê hương của tâm hồn lớn mạnh
Nét đẹp tịnh chay, Giuse của Mùa Chay
Tâm hồn thánh nhân dâng lên Chúa đêm ngày
Thánh ý Chúa được tự do tác động .

Mau mắn vâng nghe thực hành sau giấc mộng
Choàng tỉnh, khẩn trương bởi phó thác lắng nghe
Nỗ lực không ngừng dù vất vả ê chề
Đường lưu lạc, bơ vơ nơi đất khách .

Đời sống vợ chồng chỉ là Bạn Thanh Sạch
Trên vai chất chồng bao trách nhiệm trưởng gia
Trụ cột gia đình của một mái nhà
Gia đình Thánh luôn an hoà, hạnh phúc .

Trọng Trách Cha Nuôi, thánh nhân luôn nỗ lực
Giuse quên mình phục vụ Chúa Giêsu
Im lặng, lắng nghe, với cả khiêm nhu
Ba đức tính của con người Mùa Chay Thánh.

Thánh Giuse đã thành công trong trọng trách
Xin đỡ nâng con trong cuộc sống hôm nay
Hoàn thiện hơn và biết sống Mùa Chay
Đẹp lòng Chúa khi con chu toàn trong im lặng .

Kim Hai Pham Thị
Viết theo bài Giuse : con người của Mùa Chay
ĐGM Giuse Vũ Duy Thống.