Trang Thơ Dân Chúa

Ước Nguyện

Xin cho con tựa nép bên lòng Chúa
Ở bên Ngài con mãi mãi bình an
Đừng để con vì lợi danh tiền của
Mà mất đi hạnh phúc chốn Thiên đàng.

Xin cho con biết lắng nghe lời Chúa
Sống Phúc âm theo chân lý Ngài ban
Mong đời con giống như là hạt lúa
Mục nát đi, biến ngàn hạt lúa vàng.

Êlísabeth Nguyễn Thị Kim Quy ( nguồn: Trang giáo phận Qui Nhơn )