Trang Thơ Dân Chúa

Mẹ Ơi Xin Cứu Thế Giới

 
Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng, thực vật, hoa và ngoài trời
 
Đường trần ngàn lối, về đâu !
Con về viếng Mẹ Bãi-Dâu nương nhờ
Mái đầu tóc đã bạc phơ
Quỳ dưới chân Mẹ, con thơ lệ tràn
 
Mẹ ơi ! Thế giới bất an
Đàn chiên của Mẹ nài van ơn Người
Mẹ thương ban xuống mọi nơi
Con tim nhân ái thương đời bình an
 
Mẹ ơi !xin giúp muôn dân
Đại dịch càn quét lan nhanh điêu tàn
Xưa, Mẹ cứu giúp nguy nan
Ngày nay xin Mẹ đỡ an xác-hồn
 
Hành trình lữ thứ cô đơn
May còn có Mẹ ban ơn đường lành
Gian nguy Mẹ vẫn đồng hành
Ơn thiêng soi lối, sáng danh Chúa Trời.

*(xin chung lời cầu nguyện)
(Aut): PhanNgọcHùng
BaRiaVungTau. 2020. 3 ( nguồn: Facebook )