Trang Thơ Dân Chúa

Mình Máu Chúa Kito


Mc 14, 12-16.22-26
Tháng Thánh Tâm
Ngày 10/6/2020

Một nguồn ân sủng vô biên
Thần lương nuôi dưỡng ân thiêng trao người
Yêu thương tự hiến trên đồi
Non cao núi thẳm cao vời Chúa ơi!.

Cao siêu thánh thiện muôn đời
Chúa mời bẻ bánh sống đời sẻ chia
Ra đi giúp xóa não nề
Bao anh em vẫn ê chề khổ đau.

Biến đời thành những nhịp cầu
Đưa vai gánh vác ưu sầu lệ rơi
Nào người đói khát tả tơi
Thần lương bổ sức Chúa mời đến ăn.

Misa nguồn suối hồng ân
Con thưa cùng Chúa về anh em mình
Xin Ngài nâng đỡ dủ tình
Sáng soi dẫn đến bình an của Ngài.

Tạ ơn vào sớm ban mai
Hồng ân Thánh Thể ngự vào hồn con
Máu Mình nâng đỡ vẹn tròn.

Kim Hai Pham Thi

Khách truy cập

Hôm nay:555
Hôm qua:5114
Tuần này:555
Tháng này24664
Số Lượt Truy Cập:25258952
Số khách đang Online 249