Trang Thơ Dân Chúa

Mẹ Ngai Tòa Chúa

Hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, thiên nhiên và nước
Khải Hoàn Ca

Hoàng Hậu Kinh Thành Đức Đại Vương
Tường Thành Ngọc Thạch- Cõi Thiên Đường
Lục Châu- Mã Não- Đà Nền Móng
Bích Ngọc- Kim Châu- Đế Trụ Tường
Thiên Chúa Toàn Năng- Đèn Tỏa Rạng
Đền Thờ Lộng Lẫy - Điện Thơm Hương
Chiên Con Ngự Trị Ngai Vinh Hiển
Thành Thánh Sa-Lem- Mẹ Nữ Vương !

Họa :

AVE MARIA ( 3 a)
Thanh-cos

( Đức Bà chỉ bảo đàng lành – Kinh cầu Đức Bà )

Kính chào Mẹ - Đức Nữ Trinh Vương
Đức Nữ khoan nhân chỉ dẫn Đường
Khiêm hạ khó nghèo phương thế Móng
Vâng lời chịu lụy đóng thiên Tường
Bền trông - vững cậy – lòng tin Rạng
Xác tịnh - hồn thanh - mến ngát Hương
Thiên Quốc Mẹ rày vinh rạng hiển
Thương nhìn phận mỏng lỗi lầm Vương

Bài Xướng :

MẸ LÊN TRỜI
--- Khai Hoan Ca ---

Ai đó? huy hoàng tợ rạng đông
Diễm kiều lộng lẫy sáng tươi hồng
Dung nhan rực rỡ kim ô chiếu
Dáng ngọc long lanh nguyệt giãi sông
Ức triệu vì sao hầu sát gót
Vạn ngàn thiên sứ tháp tùy tùng
Ave Tôn Nữ Bà Hoàng Hậu
Vinh hiển cao quang trước bệ rồng !

Bài Họa :

HỒNG MẦU NHIỆM (2)
Thanh-cos

Rực rỡ huy hoàng át ánh đông
Rosa chuỗi ngọc sáng tươi hồng
Chảy tuôn ơn Mẹ mênh mông biển
Xóa sạch tội con lầm lỗi sông
Cao cả ân thiêng Hồng Mầu nhiệm
Lạ lùng nhân đức nức hương tùng
Xác hồn tịnh thánh cung nghinh Chúa
Thiên quốc miên trường hưởng lộc rồng !

Bài Xướng :

MẸ LÊN TRỜI
Ngọc Liên

Thiên đình rộn rã tiếng hoan ca
Dưới thế tung hô chúc tụng Bà
Triệu đóa xin vâng ngời đức mến
Muôn lời cảm tạ vững tin Cha
Hồng ân Thánh sủng tuôn rơi mãi
Cảm tạ ngợi khen khắp mọi nhà
Hát mãi câu ca ngày Chúa đến
Cho đời triển nở ngát hương hoa.

Bài Họa :

AVE MARIA ( 7)
Thanh-cos

Thiên sứ truyền tin cất tiếng ca
Hồng ân Thiên Chúa ở cùng Bà
Hồn tôi hoan hỉ ca khen Chúa
Xác mọn dạt dào cảm tạ Cha
Huyền diệu ngôi lời nơi dạ Mẹ
Nhiệm mầu nhập thể phúc muôn nhà
Vẹn tròn lời hứa thời xa thẳm
Gốc Giệt đơm chồi cứu độ hoa

Xướng họa: Thanh-cos và Ngọc Liên

Khách truy cập

Hôm nay:7675
Hôm qua:9152
Tuần này:7675
Tháng này310938
Số Lượt Truy Cập:26507668
Số khách đang Online 361