Trang Thơ Dân Chúa

Dệt Thơ Tin Mừng

 
 
Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên Năm B – Lễ trọng
Ngày 07/02/2021
Phúc Âm: Mc 1, 29-39
“Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”
 
CHỮA NHẠC MẪU ÔNG SI-MON
Mc 1, 29-34
Chiều hôm mệt mỏi bước về phòng
Đã biết người này bệnh nặng mong
Dân lại thưa rằng thân ốm yếu
Cụ nằm chẳng nói sốt từng cơn
Lại gần nâng nhẹ bà toan khỏi
Đứng dậy vui cười mới lạ không
Hoan hỉ chạy mau làm tiệc vội
Mà tâm phấn khởi mãi trong lòng
 
Tiến Quyết
 
RỜI KHỎI CA-PHÁC-NA-UM
Mc 1, 35-39
Trời còn chưa sáng đã đi liền
Khẩn nguyện riêng mình với đấng Thiêng
Hãy chữa dân lành nơi viễn xứ
Mang mau kẻ khó ở bao miền
U mờ tham vọng ..cần loan báo
Tăm tối tin yêu ..hết sức truyền
Giúp đỡ linh hồn nên chính hướng
Tin mừng độ thế sẽ trung kiên
 
Tiến Quyết ( nguồn: Trang thơ đạo Công giáo )

Khách truy cập

Hôm nay:6949
Hôm qua:17992
Tuần này:24941
Tháng này406715
Số Lượt Truy Cập:31686138
Số khách đang Online 455