Trang Thơ Dân Chúa

Xin Vâng! Lc.1,26-38

Xin Vâng! Lc.1,26-38
 
 
 
CÚI        mình Trinh Nữ "xin vâng"
MÌNH     mang THIÊN TỬ phó dâng tâm hồn
MẸ         đầy Thần Khí ơn khôn
NÓI       lời dâng hiến kính tôn Chúa Trời 
XIN        vâng mang lấy Ngôi Lời
VÂNG    đây! tôi tớ phận người nhỏ nhen

ĐỒNG    Công cứu chuộc phận hèn
CÔNG    này trần thế tạ khen đời đời
CỨU       mang Chúa xuống làm người
CHUỘC  về những kẻ biếng lười hư thân
PHÓ       mình cứu lấy muôn dân
DÂNG     lên Thiên Chúa triệu lần ngợi khen
CUỘC     đời suy gẫm phận hèn
ĐỜI        con hạt bụi nhuộm đen ơn Ngài 
 
TÂM        tư mờ mịt tương lai
HỒN       con phó thác trong tay của Ngài
TRINH    nguyên Thiên Chúa an bài
NỮ         tỳ tôi tớ gẫm hoài trong tâm
BỒI        hồi hai tiếng "Xin Vâng"
HỒI        chuông thánh mãi vọng ngân đời đời
 
NHẤT     tâm khiêm hạ vâng lời
TÂM       hồn tận hiến "Con Trời" riêng mang
MANG    ơn lành xuống thế gian 
LẤY        nguồn ân sủng tuôn tràn khắp nơi 
NGÔI     cao Thiên Tử xuống đời
LỜI        "Xin vâng" Mẹ cứu người phàm nhân
PHỤC    Sinh vang vọng xa gần 
SINH     ơn giải thoát thế trần hân hoan.
 
Trầm Hương Thơ

Khách truy cập

Hôm nay:6811
Hôm qua:10201
Tuần này:6811
Tháng này212107
Số Lượt Truy Cập:26095110
Số khách đang Online 241