Trang Thơ Dân Chúa

Kính thánh Giuse

KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse dư đầy bao gương mẫu

Sống trung kiên có dẫu lắm gian nan

Bao biến động xin vâng chẳng phàn nàn

Đem gia đình vượt biên ngàn thử thách

 

Sống đơn sơ nhưng đầy tràn nhân cách

Sống khiêm nhường chẳng trách những bất công

Sông mẫu gương lao động của người chồng

Và người cha gánh gồng cả gia thất

 

Không ganh tị chuyện thua thiệt, được, mất

Tiếng thị phi ngài vất khỏi vành tai

Trở về quê khi được sống công khai

Nghề thợ mộc khéo tài Na-gia-rét

 

Sống siêng năng chăm chỉ đâu ai ghét

Tấm gương lành đẹp nét của dựng xây

Phúc cho ai nhận làm thánh quan thầy

Xin phù trợ đời nầy gương tiến bước

 

Noi gương sáng ta đi về phía trước

Tấm gương lành làm thước ngọc tâm ghi

Trong tháng ba giáo hội dạy điều gì?

Kính thánh cả thực thi việc nhân đức.

 

Trầm Hương Thơ 10.03.2014

Tháng kính thánh Giuse bạn Đức Trinh Nữ Maria