Trang Thơ Dân Chúa

Ngày 8.3 " nhất em mà "

                                                                       

                                                                        NGÀY 8.3 "NHẤT EM MÀ"

                                                                       

                                                                        Hôm nay má nó đẹp như hoa

                                                                        Sáng sớm thong dong dạo trước nhà

                                                                        Thấy lạ! dương nhìn... trơ mắt ếch

                                                                        Giật mình! ngó đến... giãn ngươi ra                                                 

                                                                        Ơ hơ... chính xác nay "mồng 8" 

                                                                        Á há... không sai đúng "tháng 3" 

                                                                        Thoăn thuắt! anh vào làm bữa sáng

                                                                        Em ơi! thế giới nhất em mà!

                                                      

                                                                        Trầm Hương Thơ

                                                                        08.03.2014 

                                                                        Chúc tất cả qúy chị em ngày phụ nữ đẹp hạnh phúc.