Trang Thơ Dân Chúa

Sứ vụ tình thương ( Mc.1,29-39 )

SỨ VỤ TÌNH THƯƠNG (Mc.1,29-39)

CHÍNH GIÊ-SU bước lên đường

NGÀI  đem sứ vụ tình thương ngọc ngà

RẢO   chân khắp chốn gần xa

BƯỚC  đi dẫn lối cho ta hưởng nhờ

 LÊN   đền Thánh Chúa phụng thờ 

ĐƯỜNG di thánh hiến nguồn thơ dâng trào 

 

MANG  bao sứ vụ ban trao

THEO  đường Chân Lý đi vào thế gian

SỨ    vụ Thiên Tử truyền ban

VỤ    mùa sau hết gian nan vô cùng

TÌNH  ngài dâng hiến thủy chung

THƯƠNG con Ngài bước đến cùng khổ đau

 VÀO   trong tình sử tươi màu

ĐỜI   con cho đến ngàn sau ơn Ngài

 

CHỮA  người mù, kẻ điếc tai

NGƯỜI  câm, người hủi, người hai chân qùe 

BỆNH  mù, sáng mắt đi khoe

TẬT   Câm biết nói, người qùe tung tăng

KHẮP  vùng hẻo lánh xa xăm

NƠI   nơi ca tụng Thánh Danh của ngài

 

TRUYỀN vương quyền Chúa công khai

RAO   truyền giáo lý của Ngài khắp nơi

GIÁO  Hoàng tiếp nối vào đời

LÝ    là chân lý Chúa Trời chuyển giao

CHÚA  ban ơn mãi dạt dào

TRỜI  luôn phù trợ con nào lo chi 

TÌNH  NGÀI luôn Mãi độ trì

YỀU   thương Giáo Hội từ khi tạo thành.

 

Trầm Hương Thơ

Khách truy cập

Hôm nay:13726
Hôm qua:16186
Tuần này:101746
Tháng này237842
Số Lượt Truy Cập:29838236
Số khách đang Online 320