Trang Thơ Dân Chúa

Lời ban sự sống ( Ga 6,68 )

 

"BỎ        Thầy con biết theo ai

THẦY   là sự sống, công khai, rõ ràng."

CON      người sống rất phũ phàng

BIẾT     rằng bất lợi, vội vàng rút lui

THEO   Thầy hưởng lợi khi vui

AI          đời bất lợi, là tui rút liền    

 

LỜI       nghe sao phản tự nhiên

THẦY   sao nói lạ như điên thế này?

THẬT   là lời tựa như say

SỰ        đời đen trắng, đổi thay bình thường

CHÓI    tai là hết chung đường

TAI       nghe không thuận, lật lường bỏ đi

VÔ        chung vẫn thế hiếm gì

"CÙNG  khi hưởng phước, không khi mất phần"

 

PHÚC   cho ai biết chuyên cần

THAY   tâm, đổi tánh, hiểu lần nghĩa hay

AI          người hiểu được Lời Thầy

GIỮ       gìn phúc đức dựng xây cuộc đời

THỦY    chung theo bước Ngôi Lời

CHUNG tay xây dựng tình người nghĩa nhân

 

LỜI        là sự sống phúc phần

BAN      cho nhân loại hồng ân vô cùng

SỰ         thật luôn phải thủy chung

SỐNG   luôn công chính bao dung với người

THIÊN  Đường tại thế giữa đời

CUNG   lòng thanh tịnh giữ Lời Thánh ân

ĐỜI        ta sẽ đẹp bội phần

ĐỜI        đời hưởng phúc trong sân nhà Người.

 

Trầm Hương Thơ

23.08.2015 (Ga 6,68)

Khách truy cập

Hôm nay:5430
Hôm qua:13248
Tuần này:18678
Tháng này109765
Số Lượt Truy Cập:28292319
Số khách đang Online 211