Trang Thơ Dân Chúa

KHÚC ĐAN TÂM - TIẾNG TƠ LÒNG

 

KHÚC ĐAN TÂM - TIẾNG TƠ LÒNG (Thơ đường xướng họa

 

KHÚC ĐAN TÂM

Đêm mơ gõ gõ chiếc dương cầm

Để mặc tâm tình thổn thức ngân

Có phải vì mong về bến mộng?

Hay là bởi ngóng đến Tình Quân?

Thơ buồn lạc nhịp trên hồn vắng

Nhạc tủi rơi cung giữa phím trầm

Hoang hoải tìm về trong cõi lặng

Dâng Người dấu ái khúc đan tâm.

Marielle

23. 09. 2014

 

TIẾNG TƠ LÒNG

Dạ hương tỏa tỏa ngát hương trầm

Ướp tiếng tơ lòng vạn lý ngân

Nhớ đến Thiên Nhan hồn ước mộng

Mong về diện kiến Đức Lang Quân

Ngàn thơ cảm tạ lòng cung kính

Vạn tấu tri ân tiếng nguyệt cầm

Kính lạy! "Ba Ngôi" hồn phủ phục

Dâng lên "Chúa Cả" hết thành tâm

 

Trầm hương Thơ

26.09.2014