Trang Thơ Dân Chúa

Ôi! ngày đau buồn đảng nhảy múa mừng xuân

ÔI! NGÀY ĐAU BUỒN ĐẢNG NHẢY MÚA MỪNG XUÂN


 

Đất nước tôi bốn ngàn năm văn hiến 

Trải bao nhiêu chinh chiến chống ngoại xâm 

Chưa bao giờ bất khuất hoặc lặng câm 

Trước sức mạnh tiếng gầm giặc phương bắc 

 

Dẫu sức mạnh, dẫu hung thần gieo rắc 

Cõng rắn về như Ích Tắc khi xưa 

Gương kim cỗ bài học sao chẳng chừa 

Vẫn hám danh mắc lừa giặc cướp nước 

 

Ngày hôm nay đúng ba lăm năm trước 

Giặc tràn vào xâm lược giết dân ta 

Sáu mươi ngàn bảo vệ đất ông cha 

Đã hiên ngang ngăn đà quân giặc tiến 

 

Sáu mươi ngàn đã hy sinh vinh hiển 

Tấm lòng trinh dâng hiến bản thân mình 

Ngày kỷ niệm người yêu nước tôn vinh 

Nào ngờ đâu lũ hồ tinh quấy phá 

 

Mới lần trước chúng loa phường cưa đá 

Ngày hôm nay xỏ lá mở nhạc tàu 

Trước mặt Vua Thái Tổ nhảy cùng nhau 

Dày xéo lên nỗi đau người nằm xuống 

 

Rước giặc vào chúng vui chơi ăn uống 

Sáu mươi ngàn ngã xuống ngày hôm nay 

Nam phụ lão ấu già trẻ gái trai 

Giặc phương bắc thẳng tay tàn sát hết 

 

Ngày đau buồn đảng nhảy múa ăn tết 

Sáu vạn vong linh chết cũng chẳng yên 

Mộ bia tượng đài chúng phá đảo điên 

Ôi! bốn ngàn năm liền chưa hề có! 

 

Tổ tiên cha ông sao đành chối bỏ!!! 

Hở những người cộng đỏ đất phương nam??? 

 

Thanh Sơn 17.02. 2014

Khách truy cập

Hôm nay:4839
Hôm qua:6847
Tuần này:42746
Tháng này161767
Số Lượt Truy Cập:25700277
Số khách đang Online 369