Trang Thơ Dân Chúa

Chờ đón Hoàng Nhi

 

CHỜ ĐÓN HOÀNG NHI

Cố gắng trung thành đến cuối thu

Ôm ghì chống chọi với ba thù

Bão bùng gió giật không rơi rụng

Sấm chớp mưa bay chẳng ngã cù

Ngóng đợi cầu xin ơn cứu Chúa

Trông chờ giải thoát chốn lao tù

Thiên cung tiếng nhạc Hoàng Nhi đến

Dưới thế hoan ca thỏa sướng ru 

 

Trầm Hương Thơ 24.12.2013